Club Ciclista i Excursionista Almatret
 

SOL·LICITUD PER SER SOCI DEL CLUB CICLISTA I EXCURSIONISTA ALMATRET

Nom: Dades Necessàries

Cognoms: Dades Necessàries

Adreça: Dades Necessàries

Codi Postal: Dades Necessàries  Població: Dades Necessàries

Telèfon fixe: Dades Necessàries  Telèfon mòbil: Dades Necessàries

Correu Electrònic: Dades Necessàries

Data de Naixement (dd/mm/aaaa): Dades Necessàries

D.N.I.núm: Dades Necessàries

Codi IBAN: Dades Necessàries

Quota anual: 10 €

En cas de ser menor d'edat cal l’autorització del pares:

AUTORITZACIÓ DELS PARES:

Nom i Cognoms: Dades Necessàries

D.N.I.núm: Dades Necessàries

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i de la LSSICE, l’informem que les seves dades personals han estat obtingudes.I dona el seu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat.
L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l'adreça de correu electrònic: cce.almatret@yahoo.es