Club Ciclista i Excursionista Almatret
 

SOL·LICITUD - RENOVACIÓ LLICÈNCIA F.E.E.C. / F.E.D.M.E./ F.C.C.

Nom: Dades Necessàries

Cognoms: Dades Necessàries

Telèfon fixe: Dades Necessàries  Telèfon mòbil: Dades Necessàries

Correu Electrònic: Dades Necessàries

Data de Naixement (dd/mm/aaaa): Dades Necessàries

D.N.I.núm: Dades Necessàries

Modalitat Llicència:  Dades Necessàries

F.E.E.C.--> Preus i Modalitats  ----   F.C.C.--> Preus i Modalitats

Codi Barres: Només per les Renovacions  CatSalut núm: Menors de 18 anys

 

Podeu fer efectiu l'import corresponent:

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i de la LSSICE, l’informem que les seves dades personals han estat obtingudes.I dona el seu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat.
L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l'adreça de correu electrònic: cce.almatret@yahoo.es