Club Ciclista i Excursionista Almatret

SOL·LICITUD PER SER SOCI DEL CLUB CICLISTA I EXCURSIONISTA ALMATRET

Nom:  Dades Necessàries

Cognoms:  Dades Necessàries

Adreça:  Dades Necessàries

Codi Postal:  Dades Necessàries  Població:  Dades Necessàries

Telèfon fixe:  Dades Necessàries  Telèfon mòbil:  Dades Necessàries

Correu Electrònic:  Dades Necessàries

Data de Naixement:  Dades Necessàries D.N.I.núm:  Dades Necessàries

Codi IBAN:  Dades Necessàries

Quota anual: 10 €

En cas de ser menor d'edat cal l’autorització del pares:

AUTORITZACIÓ DELS PARES:

Nom i Cognoms:  Dades Necessàries

D.N.I.núm:  Dades Necessàries

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i de la LSSICE, l’informem que les seves dades personals han estat obtingudes.I dona el seu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat.
L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l'adreça de correu electrònic: cce.almatret@yahoo.es

  Al enviar la sol·licitud accepto la política de privacitat.