Preus i Modalitats Llicències FEEC

Preus i Modalitats Llicències FCC

Club Ciclista i Excursionista Almatret

SOL·LICITUD - RENOVACIÓ LLICÈNCIA F.E.E.C. / F.E.D.M.E./ F.C.C.

Nom:  Dades Necessàries

Cognoms:  Dades Necessàries

Telèfon fixe:  Dades Necessàries   Telèfon mòbil:  Dades Necessàries

Correu Electrònic:  Dades Necessàries

Data de Naixement:  Dades Necessàries   D.N.I.núm:  Dades Necessàries

F.E.E.C.--> Preus i Modalitats   ----    F.C.C.--> Preus i Modalitats

Modalitat Llicència:   Dades Necessàries     Import:  Dades Necessàries

Codi Barres: Només Renovacions    CatSalut núm: Menors 18 anys

 

Podeu fer efectiu l'import corresponent:

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i de la LSSICE, t ’informem que les teves dades personals han estat obtingudes.I dones el teu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat.
T'informem que pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l'adreça de correu electrònic: cce.almatret@yahoo.es

  Al enviar la sol·licitud accepto la política de privacitat.